BROD-TURIST d.o.o.

za trgovinu, turistička agencija

 

BROD-TURIST

društvo s ograničenom odgovornošću,

za trgovinu, turistička agencija,

Trg pobjede 30, 35000 Slavonski Brod

ID kod HR-AB-35-050000048

OIB:63806058658

IBAN kod Slatinska Banka: HR2224120091140000953

IBAN kod PBZ: HR1623400091110070560

Trgovački sud u Slavonskom Brodu Tt-11/1893-2.

Temeljni kapital 18.400,00 kuna uplaćen u cijelosti

                                          Uprava društva: Mario Pejić