BROD-TURIST d.o.o.
za trgovinu, turistička agencija,
Trg pobjede 30, 35000 Slavonski Brod
Voditelj poslova agencije:
Mario Pejić, univ.spec.oec.

Član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

E: info@brod-turist.hr
T: 035/445 765
F: 035/448 594

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 7:30-19:30, subota 7:30-13:00
Trgovački sud u Slavonskom Brodu Tt-11/1893-2.
Temeljni kapital 18.400,00 kuna uplaćen u cijelosti

OIB:63806058658
ID kod HR-AB-35-050000048

IBAN kod Slatinska Banka: HR2224120091140000953
IBAN kod PBZ: HR1623400091110070560
OBAVIJSET O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače
da prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Brod-Turist d.o.o.
Trg pobjede 30,
35000 Slavonski Brod
ili
osobno na adresi:
Brod-Turist d.o.o.
Trg pobjede 30,
35000 Slavonski Brod
ili

Dječje odmaralište Slavonski Brod,
Ruđera Boškovića 4,
21460 Stari Grad
ili

Caffe bar „Kapelanov stan“
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
ili
putem email adrese:
info@brod-turist.hr

Na Vaš prigovor ćemo odgovoriti u roku 15 dana od primitka prigovora